ZORG

Zorg is immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

humane-zorg

 

 • Dat we zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie en buurt.
 • Dat deze verbinding ook binnen het wijkteam moet worden gemaakt, waarbij ook de eventuele schuldenproblemen en werk&inkomen bij het plan van aanpak betrokken worden.
 • Dat daar waar eigen kracht niet voldoende is, professionele ondersteuning moet worden gegeven. De wijkverpleegkundige moet terug in de wijk.
 • Dat we voor een persoonsgebonden budget (PGB) zijn. Dat kan in verschillende vormen.
 • Dat er blijvende aandacht nodig is voor toegankelijkheid.. De openbare ruimte en publieke voorzieningen horen volledig toegankelijk te zijn. Stoepen worden voorzien van op- en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Met winkeliers en architecten maken we afspraken over toegankelijkheid.
 • Dat we de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld moeten maken. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf.
 • Dat wij voorstander zijn van een inkomensafhankelijke bijdrage voor zorgvoorzieningen.
 • Dat zorgaanbieders en gemeente een plan maken om versnippering in de dienstverlening uit te bannen. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk helpen van de zorgvragers.
 • Dat gemeente en zorgverzekeraar samen afspraken maken over het centraal stellen van preventie, het inkopen van zorg op basis van de integrale hulpvraag van mensen.
 • Dat wij mantelzorgondersteuners extra capaciteit geven om mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen.
 • Dat wij mantelzorgers extra ondersteuning geven om ook hun eigen leven te kunnen blijven leiden.
 • Dat bij re-integratieverplichtingen rekening wordt gehouden met mantelzorgtaken.
 • Dat we verlichting van de mantelzorg via logies in bijvoorbeeld het weekend blijven ondersteunen.

ZORG EN WONEN

 • Dat na de sloop van de huidige Klepperwei op deze locatie woningen en voorzieningen worden gerealiseerd die voorzien in de behoefte aan goedkope en duurdere appartementen en welzijns- en zorgvoorzieningen voor de hele wijk.
 • Dat die voorzieningen in ieder geval bestaan uit de mogelijkheid voor recreatieve activiteiten, maaltijdvoorzieningen en beweging. Mogelijk blijkt nog behoefte aan aanvullende voorzieningen die hier goed bij aansluiten.
 • Dat er een zorgconcept moet worden ontwikkeld, waarbij inwoners, zorgaanbieders, hulpverleners, mantelzorgers en woningbouwcorporaties samenwerken met als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen;