VEILIG EN LEEFBAAR

Veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar het moet.

 

  • Dat de Partij van de Arbeid vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet.
  • Dat wij zorgen voor een gemeentelijk veiligheidsplan. Daarbij werken wij samen met woningbouwcorporaties, Antes-Bouman (Delta-psychiatrisch ziekenhuis), welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers en bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als regisseur. De gemeente is aanspreekbaar op het realiseren van de in het plan afgesproken prestaties.
  • Dat wij wijkbewoners betrekken bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de uitvoering ervan. De Buurtpreventieteams zijn daarvoor goede voorbeelden. Inbraakgolven en diefstallen kunnen zo worden teruggedrongen en voorkomen.
  • Dat aansluitend op het gemeentelijk rampenplan, de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen voor rampenplannen voor scholen, bedrijven en openbare gebouwen. In overleg met politie en brandweer worden deze plannen regelmatig geoefend en geactualiseerd.
  • Dat de gemeente de zorg draagt voor het afgeven van gebruiksvergunningen voor horecagelegenheden en andere openbare gebouwen. Zij voert regelmatig controle uit op de naleving van de voorschriften genoemd in de gebruiksvergunning.
  • Dat de Partij van de Arbeid meer wil investeren in het schoon en heel houden van de buitenruimte; een schone en hele buurt is tenslotte ook een veilige buurt.