SPORT

Multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Voetbalvelden van de Omloopseweg verplaatsen naar de polder Albrandswaard
  • Dat sport onderdeel hoort te zijn van ieders opvoeding en voor iedereen toegankelijk moet zijn. We nemen financiële drempels weg die deelname aan sportactiviteiten of het lidmaatschap van een sportvereniging in de weg staan.
  • Dat de gemeente het deelnemen aan sport, met name door kinderen en jongeren, moet aanmoedigen.
  • Dat het gymnastiekonderwijs voor de Partij van de Arbeid een belangrijke plaats inneemt om deelname aan sport te stimuleren. We blijven daarom zorgen voor goede gymzalen en sportaccommodaties.
  • Dat we jongeren bereiken op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving met trapveldjes, enz. Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we belangrijk.
  • We ontwikkelen samen met de GGD, de provinciale sportkoepel, scholen en maatschappelijke organisaties projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan.
  • Dat multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt is; deze moeten ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding – AWBZ. Daarnaast blijven zij openbaar toegankelijk voor onze inwoners.
  •  Dat we bij het verplaatsen van de voetbalvelden van de Omloopseweg kiezen voor een clustering van de velden op het sportpark in de polder Albrandswaard.