SPORT

Multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Sportcluster tussen Poortugaalse jachthaven en Deltaziekenhuis.
  • Dat sport onderdeel hoort te zijn van ieders opvoeding en voor iedereen toegankelijk te zijn. We nemen financiële drempels weg die deelname aan sportactiviteiten of het lidmaatschap van een sportvereniging in de weg staan.
  • Dat de gemeente het deelnemen aan sport, met name door kinderen en jongeren, moet aanmoedigen.
  • Dat het gymnastiekonderwijs voor de Partij van de Arbeid een belangrijke plaats inneemt om deelname aan sport te stimuleren. We zorgen daarom voor goede gymzalen en sportaccommodaties.
  • Dat we jongeren bereiken op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving met trapveldjes, enz. Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we belangrijk.
  • We ontwikkelen samen met de GGD, de provinciale sportkoepel, scholen en maatschappelijke organisaties projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan.
  • Dat multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt is; deze moeten ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding – AWBZ.
  • Dat binnen twee jaar een sportcluster is gerealiseerd tussen Poortugaalse jachthaven en Deltaziekenhuis, waar in ieder geval een hoogwaardige sporthal en een binnenzwembad onderdeel van zijn.
  • Dat we een Sportplatform in het leven roepen waarin alle Albrandswaardse sportverenigingen zitten. Dit platform adviseert de gemeente, organiseert en coördineert sportactiviteiten.