KUNST EN CULTUUR

Dat kennis over ons culturele erfgoed - waar komen we vandaan - jongeren helpt bij het vinden van hun identiteit.
  • Dat de Partij van de Arbeid het belangrijk vindt dat ook in deze gemeente aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur. We stimuleren dit door ruimte te scheppen voor exposities, ateliers en podia.
  • Dat wij willen investeren in culturele voorzieningen. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze voorzieningen staan onder druk. De grenzen hiervan zijn bereikt. Bovenlokale samenwerking kan hiervoor een oplossing bieden
  • Dat er een vrijwilligers-bibliotheek, met ontmoetingsfunctie in de kern Rhoon moet worden gerealiseerd.
  • Dat kennis over ons culturele erfgoed – waar komen we vandaan – jongeren helpt bij het vinden van hun identiteit. Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk
  • Dat muziekscholen, (amateur)orkesten en poppodia nieuwe allianties sluiten om muziekonderwijs betaalbaar te houden.
  • Dat de gemeente middels de jaarlijkse Monumentendag dit cultureel erfgoed onder de aandacht moet brengen van de eigen bewoners, met name op de scholen. ▪ Dat de Partij van de Arbeid het landmark voor het voormalig Kasteel Valckesteyn steunt.
  • Dat de Partij van de Arbeid vindt dat bij renovatie en/of nieuwbouw binnen de kernen van Poortugaal of oud-Rhoon, rekening moet worden gehouden met de historische uitstraling.