GROENE GEMEENTE

Albrandswaard blijft een gemeente met een landelijke en open en groen karakter en heeft veel ruimte voor natuur en recreatie.
  • Dat de Partij van de Arbeid zich ook de komende periode sterk maakt voor het waarborgen van het landelijk, open en groen karakter van Albrandswaard en het waar mogelijk nog versterken daarvan. Albrandswaard is en blijft een gemeente met veel ruimte voor natuur en recreatie.
  • Dat in het Buijtenland van Rhoon natuur, recreatie en agrarisch ondernemerschap hand-in-hand moeten gaan. Het cultuur-historisch agrarisch landschap is de drager van de huidige en de toekomstige inrichting. Er wordt met agrariërs invulling gegeven aan de ambitie om meer natuur en recreatie een plek te geven in de polders om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten.
  • Dat de polder de Kyvelanden in zijn huidige staat een belangrijke functie heeft en behouden moet blijven. Deze polder is het laatste polderlandschap in Poortugaal, en is door de provincie Zuid-Holland op de kaart gezet als cultuur-historisch waardevol gebied.
  • Dat de Partij van de Arbeid geen mogelijkheden meer ziet voor grootschalige bouwplannen binnen de gemeente Albrandswaard. Alleen binnen de bestaande woonkernen is  nog bebouwing mogelijk en dan vooral gericht op bouwen voor doelgroepen, zoals starters, ouderen en jonge gezinnen. De Partij van de Arbeid zal in geen geval instemmen met bebouwing langs de Oude Maas.
  • Albrandswaard heeft ook regionaal een belangrijke recreatieve functie. De Rhoonse en Carnisser Grienden, de Johannapolder, de Kyvelanden, de Golfbaan, het Kasteel van Rhoon en het Kleine Badje bij het park zijn belangrijke trekpleisters. Er wordt aandacht besteed aan de voorzieningen voor recreanten, zoals voldoende rustplaatsen, hoogwaardige fietspaden en een goede bewegwijzering.
  • Dat alleen nog energiezuinige of energieneutrale gebouwen worden gerealiseerd.
  • Dat we stimuleringsmaatregelen treffen voor duurzame investeringen in renovatie, isolatie, zonnepanelen, etc.
  • Dat we alle gemeentelijke gebouwen waar mogelijk voorzien van zonnepanelen en/of andere duurzame maatregelen.
  • Dat we laadpalen realiseren voor elektrisch vervoer.