GEMEENTERAAD

De gemeenteraad bestaat momenteel uit 21leden. De PvdA heeft 2 leden. De PvdA vormt samen met VVD, EVA, NAP het college.