GEMEENTERAAD

De gemeenteraad bestaat momenteel uit 19 leden. De PvdA heeft 3 leden. De PvdA vormt samen met EVA en het CDA het college. Na de verkiezingen van 19 maart 2014 zal de gemeenteraad uit 21 leden bestaan.