FINANCIEEL BELEID

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Afschaffen hondenbelasting.
  • De Partij van de Arbeid gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s.
  • In afgelopen jaren is de belasting op onroerende zaken (ozb) jaarlijks met meer dan de inflatiecorrectie verhoogd. Dat heeft nu zijn maximum bereikt. De tarieven worden slechts aangepast ter compensatie van algemene prijsstijgingen en niet meer dan dat. Alleen wanneer het wenselijk is het gemeentelijk voorzieningenniveau van de gemeente te verbeteren, kan een verhoging worden overwogen.
  • De Partij van de Arbeid is vanwege het verminderen van regeldruk voorstander van het afschaffen van belastingen en leges waar veel bureaucratie en controles bij komen kijken. Wij zijn daarom bijvoorbeeld voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting.