FINANCIEEL BELEID

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Sociaal geld blijft naar sociale doelen gaan.
  • Dat de Partij van de Arbeid behoedzaam omgaat met de beschikbare overheidsmiddelen. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We blijven kritisch met betrekking tot het aangaan van risico’s.
  • Dat de OZB-inkomsten de komende jaren op hetzelfde peil moeten worden begroot;
  • Dat de Partij van de Arbeid vanwege het verminderen van regeldruk voorstander is van het afschaffen van belastingen en leges waar veel bureaucratie en controles bij komen kijken.
  • Dat sociaal geld ook naar sociale doelen zal blijven gaan.
  • Dat de Partij van de Arbeid blijft zoeken naar efficiency die leidt tot lastenverlaging bij de burgers, zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing.