CENTRUMONTWIKKELING RHOON

De PvdA houdt vast aan de Visie Centrumontwikkeling Rhoon

Met de bouw van Licht aan de Viaductweg en Albert Heijn aan het Louwerensplein is de centrumontwikkeling  begonnen.

De PvdA houdt vast aan de Visie Centrumontwikkeling Rhoon. Dit betekent een  betere ontsluiting en betere parkeergelegenheid door een tweepolenstructuur.

De  PvdA vindt dat de gemeente de regie voert over het project Centrum Ontwikkeling Rhoon. Dit houdt volgens de PvdA in dat inwoners, winkeliers en ontwikkelaars betrokken blijven bij de uitvoering van de plannen.

De PvdA vindt dat de nieuwe buitenruimte van hoge kwaliteit moet zijn. De Dorpsdijk wordt niet afgesloten maar wel autoluw  ingericht.

De PvdA vindt dat de gemeente een grote inspanning moet leveren om samen met de winkeliers de omgeving aantrekkelijk te houden tijdens de bouwwerkzaamheden.