CENTRUMONTWIKKELING POORTUGAAL

Het dorpse karakter van het historisch centrum blijft behouden

Initiatief van de PvdA heeft er toe geleid dat door strenge eisen het dorpse karakter van het historische centrum behouden kan blijven voor de toekomst.

De PvdA wil dat aan de Emmastraat een plan wordt ontwikkeld dat past bij de dorpse maat van Poortugaal.

De planvorming komt wat ons betreft tot stand met ruime betrokkenheid van onze inwoners