WIJKEN

Per wijk een wijkontwikkelingsplan dat ervoor wil zorgen dat verschillende projecten in dezelfde wijk elkaar versterken.
  • Dat de Partij van de Arbeid per wijk een wijkontwikkelingsplan wil en ervoor wil zorgen dat verschillende projecten in dezelfde wijk elkaar versterken. De gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen samen op.
  • Dat we verwachten dat bewoners ook hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden en onderhouden van de wijk. Wij stellen wijkbudgetten in waar bewoners in een wijk zelf kunnen kiezen welke middelen zij in hun wijk willen inzetten.
  • Dat in iedere wijk een wijkcoördinator is als laagdrempelig aanspreekpunt van de gemeente.
  • Dat wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten en om de boel heel te houden.
  • Dat wij onze openbare ruimte beheren vanuit de principes soberheid, degelijkheid en eenvoud.
  • Dat we waar mogelijk willen meewerken aan het economische functies in de wijken door belemmeringen in bestemmingsplannen en bouwregels weg te nemen.