REGIO

De PvdA is voor samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk. De PvdA is kritisch ten opzichte van nieuwe grootschalige regionale samenwerkingsverbanden.
  • Dat de Partij van de Arbeid de samenwerking in BAR-verband zal blijven steunen. De lokale identiteit en zelfstandigheid van Albrandswaard wordt hierdoor geborgd.
  • Dat de Partij van de Arbeid onverminderd kritisch zal zijn ten opzichte van nieuwe grootschalige regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
  • Dat de Partij van de Arbeid het aangaan van nieuwe gemeenschappelijke regelingen of andere vormen van regelingen die niet direct democratisch gelegitimeerd zijn tot het minimum wil beperken.
  • Dat de visie van de gemeente Albrandswaard op regionale samenwerking, en de positie van het middenbestuur (provincies), gericht moet zijn op democratische legitimiteit, waarbij de vorming van stadsprovincies niet wordt uitgesloten.
  • Dat de Partij van de Arbeid streeft naar één orgaan voor groenbeleid en –beheer, ter vervanging van de zeer vele koepel- en recreatieschappen die er nu zijn. Zo kan openbaar groen kostenefficiënt worden beheerd.