REGIO

De PvdA is voor samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk.

 

  • Dat de Partij van de Arbeid de samenwerking in BAR-verband zal blijven steunen. De lokale identiteit en zelfstandigheid van Albrandswaard wordt hierdoor geborgd.
  • Dat de Partij van de Arbeid het aangaan van nieuwe gemeenschappelijke regelingen of andere vormen van regelingen die niet direct democratisch gelegitimeerd zijn tot het minimum wil beperken.
  • Dat de visie van de gemeente Albrandswaard op regionale samenwerking, en de positie van het middenbestuur (provincies), gericht moet zijn op democratische legitimiteit, waarbij de vorming van stadsprovincies niet wordt uitgesloten.