ARMOEDE BESTRIJDING EN ONDERSTEUNING

Door een activerend armoedebeleid de uitsluitende werking van armoede tegengaan.

  • Dat de Partij van de Arbeid in het kader van activerend armoedebeleid de uitsluitende werking van armoede wil tegengaan. Het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen, door middel van het inzetten van het Kindpakket, heeft blijvende prioriteit.
  • Dat als armoede veroorzaakt wordt door schulden, die oorzaak moet worden aangepakt en niet alleen de gevolgen. Daarmee kan de zelfredzaamheid van individuen worden vergroot, en een terugval in de toekomst worden voorkomen. ‘Mobility Mentoring’ is daarbij een belangrijke werkwijze.
  • Dat het bij schuldhulp ook gaat om leren budgetteren, het op orde houden van de basis (vaste lasten) en voorkomen van schulden..