Standpunten

Zoeken

BURGERPARTIPATIE

Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen.

Lees verder

CENTRUMONTWIKKELING POORTUGAAL

Het dorpse karakter van het historisch centrum blijft behouden

Lees verder

CENTRUMONTWIKKELING RHOON

De PvdA houdt vast aan de Visie Centrumontwikkeling Rhoon

Lees verder

FINANCIEEL BELEID

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Afschaffen hondenbelasting.

Lees verder

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad bestaat momenteel uit 19 leden. De PvdA heeft 3 leden. De PvdA vormt samen met EVA en het CDA het college. Na de verkiezingen van 19 maart 2014 zal de gemeenteraad uit 21 leden bestaan.

Lees verder

GROENE GEMEENTE

Albrandswaard blijft een gemeente met een landelijke en open en groen karakter en heeft veel ruimte voor natuur en recreatie.

Lees verder

JEUGD

We gaan uit van de eigen kracht van ouders en kinderen en willen daarom een positief jeugdbeleid zonder onnodige etikettering.

Lees verder

KUNST EN CULTUUR

Dat kennis over ons culturele erfgoed - waar komen we vandaan - jongeren helpt bij het vinden van hun identiteit.

Lees verder

LANDSCHAPSPARK BUYTENLAND

Onze eigen boeren blijven actief met akkerbouw.

Lees verder

ONDERWIJS

Schoolverzuim krijgt actieve aandacht.

Lees verder

REGIO

De PvdA is voor samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk. De PvdA is kritisch ten opzichte van nieuwe grootschalige regionale samenwerkingsverbanden.

Lees verder

SPORT

Multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Sportcluster tussen Poortugaalse jachthaven en Deltaziekenhuis.

Lees verder

VEILIG EN LEEFBAAR

Veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar het moet.

Lees verder

VERKIEZINGEN

Ook bij de verkiezingen in 2014 ga ik weer voor een groen en veilig Albrandswaard.

Lees verder

WERK

Er komt een Plan van de Arbeid voor onze regio.

Lees verder

WIJKEN

Per wijk een wijkontwikkelingsplan dat ervoor wil zorgen dat verschillende projecten in dezelfde wijk elkaar versterken.

Lees verder

WONEN

Geen grootschalige woningbouwlocaties meer. Polders blijven onze groene longen. Geen bebouwing langs Oude Maas.

Lees verder

ZORG

De manier om aan zorg te komen wordt minder ingewikkeld.

Lees verder