Door Gerard Brussaard op 24 februari 2015

Zorg voor ouderen (6)

PvdA organiseert een bijeenkomst over de ouderenzorg.

Op woensdag 11 maart 2015 organiseert de PvdA Albrandswaard in samenwerking met de afdelingen Ridderkerk en Barendrecht een bijeenkomst over de ouderenzorg.

De avond wordt gehouden in de Brinkhoeve te Poortugaal aanvang om 20:00 uur.

Iedereen is welkom.

De ontwikkelingen in de ouderzorg spelen in heel Nederland. Ook in Albrandswaard worden wij hiermee geconfronteerd. Geen nieuwbouw, maar sloop, van zorgcentrum de Klepperwei. Verandering van zorgcentrum de Hooge Werf in een verpleegtehuis.

Onze zorg gaat uit naar de bewoners!

Reden voor de PvdA om een bijeenkomst te beleggen waarin we met bewoners van gedachten willen wisselen over het zorgaanbod in Albrandswaard.

Met de huidige bewoners van de zorgcentra willen we ook de mogelijkheden bespreken om in Albrandswaard te blijven wonen.

Een directeur/bestuurder van een groot zorgcentrum in Ridderkerk zal de veranderingen in de zorg uit de praktijk toelichten.

Het tweede kamerlid, Agnes Wolbert, van de PvdA zal ons informeren over de landelijke uitvoering van de nieuwe zorgwetten.

Tenslotte zal de fractievoorzitter van de PvdA Albrandswaard , Hans van der Graaff de visie van de PvdA geven inzake het zorgaanbod in Albrandswaard.

Er is voor bewoners de gelegenheid om van gedachten te wisselen over hoe we gezamenlijk het zorgaanbod in Albrandswaard voor de toekomst veilig kunnen stellen.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard