Door Gerard Brussaard op 13 februari 2015

Zorg voor ouderen (5)

PvdA BAR-gemeenten lanceren Monitor Zorg & Werk!

12 februari 2015
Per januari 2015 kregen de gemeenten belangrijke taken overgedragen vanuit het Rijk. Gemeenten krijgen nu een grotere verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers, die afhankelijk zijn van de Thuiszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, 24uurs zorg en de begeleiding van mensen met een afstand van de arbeidsmarkt naar werk. Deze veranderingen in de zorg bieden kansen waardoor mooie dingen ontstaan, echter gaat dit nooit zonder risico’s. Het is van groot belang dat wij van de succesverhalen kunnen leren en andere punten waar mogelijk kunnen verbeteren.

Krijgt uw moeder bijvoorbeeld de juiste zorg zodat zij zelfstandig kan blijven wonen? Word u op een adequate manier ondersteund om in aanmerking te komen voor een baan? Goed gemeentelijk beleid ontstaat alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van betrokkenen.

De PvdA wil graag monitoren of deze taken goed worden uitgevoerd. Om deze reden hebben de PvdA Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk de handen ineen geslagen om burgers te betrekken bij de uitvoering van deze taken. Op 1 december hebben zij een gezamenlijk meldpunt genaamd Monitor Zorg & Werk in het leven geroepen, bedoeld voor burgers die (in)direct te maken hebben met (jeugd)zorg en werk.

Op deze manier kunnen knelpunten op en laagdrempelige wijze gemeld worden, om zo te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. De PvdA is van mening dat iedereen de zorg en ondersteuning moet krijgen die nodig is!

Via de Monitor Zorg & Werk komt u direct in contact met ons coördinatieteam. Dit team bestaat uit drie specialisten: Andre Krijgsman, Riet Bolink en Gerard Brussaard.

Gegevens Monitor Zorg & Werk:

Adres: postbus 43 2980 AA Ridderkerk

Telefoonnummer: 06-42912008

emailadres: monitorzorgwerk@gmail.com

Twitter: monitorzorgwerk@gmail.com

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard