Door Gerard Brussaard op 6 februari 2015

Zorg voor ouderen (3)

Ouderzorg in onze gemeente staat volop in de aandacht. Sluiting uiterlijk 1 januari 2017 van Zorgcentrum Kleppewei en er vinden grote veranderingen plaats in Zorgcentrum De Hooge Werf. Al deze veranderingen heeft voor de ouderen die in deze centra verblijven grote gevolgen. De PvdA heeft gesproken met zowel bewoners als mensen van Argos. We werden hier niet vrolijk van.

De ouderen in beide zorgcentra maken zich er ongerust over de toekomst.  Met name gaat het erom of deze bewoners meestal van hoge leeftijd in Albrandswaard kunnen blijven wonen.

De PvdA vindt dat de gemeente er alles aan moet doen dat de huidige  bewoners van de Hooge Werf en de Kleppewei   in onze gemeente blijven wonen. De gemeente moet hiertoe het gesprek aangaan met Argos, de zorgverlener.

De PvdA vindt dat we onze ouderen het niet kunnen aandoen om nog lang onzeker te zijn over hun toekomst.  Het is een kwetsbare groep die onze aandacht en die van de gemeente verdient.

 

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard