Door Gerard Brussaard op 23 november 2014

Zorg voor ouderen (2)

Donderdag 20 november 2014 vernamen wij dat het huidige verzorgingshuis “De Kleppewei” in 2017 zal worden gesloten. Ook de geplande nieuwbouw van een verpleeghuis   in Essendael gaat niet door. De PvdA maakt zich grote zorgen over de gevolgen hiervan voor de ouderen in onze gemeente.

Samen met de fractie EVA heeft de PvdA een interpellatiedebat aangevraagd.  De fractie willen in de raadsvergadering van 24 november 2014 het College Van BenW bevragen hoe het zover heeft kunnen komen en wat de gevolgen zijn voor de ouderen in onze gemeente.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard