Door Gerard Brussaard op 9 maart 2014

Verkiezingen 2014 (7)

Vrijdag 7 maart2014 organiseerde de NAP een bijeenkomst in het Park te Rhoon. Het doel van de bijeenkomst was om te protesteren tegen de nieuwe vestigingsplaats van het verzorgingshuis De Kleppewei.

De partijen EVA en PvdA waren ook aanwezig om hun standpunt duidelijk te maken.  

IMG_1711 IMG_1703

Hieronder het standpunt van de PvdA.

4. Wonen en zorg

 De financiering van de huisvesting van de zorg is de afgelopen jaren snel veranderd. De aanbieders van zorg en huisvesting zoals Argos Zorggroep (Hooge Werf en Klepperwei) hebben daar ook in Albrandswaard mee te maken. De Klepperwei in Rhoon is al jarenlang aan vervanging toe. Argos Zorggroep krijgt alleen de zorg vergoed met de mensen met een zware zorgbehoefte en zal dus haar nieuwbouw in Essendael richten op die groep. Voor de zorg van de mensen met een lagere zorgvraag is straks de gemeente verantwoordelijk.

Wij anticiperen nu al op die ontwikkeling door het realiseren van hoogwaardige voorzieningen voor deze groep op locatie van de huidige Klepperwei aan de Zwaluwenlaan in Rhoon. Naast deze voorzieningen worden hier ook woningen gerealiseerd om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. We hebben het dan zowel over goedkope als over duurdere appartementen, geschikt voor ouderen.

Dit betekent:

  • Dat in 2014 in Essendael een verpleeghuis wordt gerealiseerd door Argos Zorggroep, gericht op ouderen met een zware zorgbehoefte en het bijbehorende voorzieningenniveau.
  • Dat na de sloop van de huidige Klepperwei op deze locatie woningen en voorzieningen worden gerealiseerd die voorzien in de behoefte aan goedkope en duurdere appartementen en welzijns- en zorgvoorzieningen voor de hele wijk.
  • Dat die voorzieningen in ieder geval bestaan uit de mogelijkheid voor recreatieve activiteiten, maaltijdvoorzieningen en beweging. Mogelijk blijkt nog behoefte aan aanvullende voorzieningen die hier goed bij aansluiten.

 

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard