Door Gerard Brussaard op 11 maart 2015

Raadsvergadering 9 maart 2015

De fractie van PvdA, EVA en NAP hebben de raadsvergadering van 9 maart 2015 vroegtijdig verlaten. Directe aanleiding voor het opstappen van de drie partijen was de behandeling van een hernieuwde garantiestelling  vanuit de gemeente Albrandswaard richting de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ten behoeve van de Stichting Eerstelijnsvoorziening Portland (SEVP) .

De garantiestelling bedraagt € 3,8 miljoen.

In bijgaande link vindt u de verklaring van deze fractie over het verlaten van de raadsvergadering.

Verklaring EVA PvdA Nap_v1.1

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard