Door Gerard Brussaard op 10 april 2015

Raadsvergadering 7 april 2015

Door de fractie van de PvdA zijn twee interpellatieverzoeken ingediend.

– informatieverstrekking inzake garantiestelling SEVP = Stichting Eerstelijns Voorziening Portland.

–  Informatieverstrekking inzake besluitvorming sporthal polder Albrandswaard.

De raad besloot met de stemmen van de VVD, CDA, OPA, CU/SGP tegen de interpellatieverzoeken te behandelen.

Daar de wethouder volgens haar geen tijd had gehad om de gestelde vragen naar haar zeggen zorgvuldig te beantwoorden is besloten de verzoeken op 7 april 2015 in een extra raadsvergadering te behandelen.

De fractie van de PvdA drong nog wel aan op behandeling maar een meerderheid van de raad was voor uitstel.

De teksten van de interpellatieverzoeken vindt u door op  onderstaande link te klikken.

20150407Interpellatie SEVP

20150407Interpellatie SporthalAW

 

 

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard