Door Gerard Brussaard op 2 februari 2017

Raadsvergadering 30 januari 2017

De gemeenteraad besprak het voorstel van het college om enkele locaties nader te onderzoeken voor woningbouw.

De fractie van de PvdA heeft samen met de overige coalitiepartijen een amendement ingediend. In dit amendement werden nadere voorwaarden gesteld voor de uit te werken locaties. Tevens erg de tijdelijke locatie Zwaardijk geschrapt.

De verwachting is dat medio 2020 met de bouw van extra woningen kan beginnen.

De uit te werken locaties zijn:

  • Poortugaal-west aansluitend aan de Schutskooiwijk
  • Mariput
  • Uiterste westpunt van Essendael

Uit het betoog van wethouder werd niet geheel duidelijk voor wie nu gebouwd gaat worden.

Volgens de PvdA is dit voor eigen bewoners, statushouders. Uitgangspunt is de door de gemeenteraad aangenomen Woonvisie. Voor de Statushouders is een taakstelling door het Rijk opgelegd. De gemeente Albrandswaard voldoet nog niet aan deze taakstelling.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard