Door Gerard Brussaard op 16 november 2014

Programmabegroting 2015 (2)

Op 13 november 2014 verscheen een artikel in de Schakel over de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Bij de begrotingsbehandeling was helaas geen pers aanwezig.

In het stuk wordt helaas geen melding gemaakt door wie de aangenomen moties en amendementen zijn ingediend.

Het woord PvdA komt net als de andere partijen 1 keer in het stuk. Alleen de voor de VVD wordt 3 maal genoemd.

De PvdA is dan ook teleurgesteld hoe de Schakel gemeend heeft het artikel over de begrotingsbehandeling zo eenzijdig weer te geven.

Er zijn bij de begrotingsbehandeling 10 amendementen ingediend. Waarvan 4 van de PvdA.

Van de door de PvdA ingediende amendementen is het amendement waarin voorgesteld werd om eventuele overschotten binnen het Sociale Domein terug te laten vloeien nar de bestemmingsreserve “Sociaal Deelfonds” unaniem aangenomen.

De overige door de PvdA ingediende amendementen werden met stemmen van de coalitiepartijen tegen verworpen.

De door de PvdA twee ingediende moties werden werden met meerderheid aangenomen.

Het betrof een motie waar het college verzocht wordt beleid te ontwikkelen waarbij, voor zover de veiligheid het toelaat, pleegzorg in het dorp of de wijk wordt georganiseerd.

De andere motie betrof het instellen van een gemeentelijke ombudsman.  Deze kan klachten behandelen over instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is op het gebied van zorg en jeugdzorg.

 

Hieronder het artikel zoals dit is gepubliceerd in de Schakel van 13 november 2014.

Schakel 13112014.tiff

 

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard