Door Gerard Brussaard op 14 februari 2015

Kansen en bedreigingen winkelbestand

Onderstaande bijeenkomst in Barendrecht is ook belangrijk voor Albrandswaard. Ook Albrandswaard heeft te maken met Centrumontwikkelingen in Rhoon en Poortugaal. bij ons is er ook leegstand van winkels en het winkelaanbod is belangrijk,

 

BARENDRECHTS WINKELBESTAND

Kansen en bedreigingen

Op donderdag, 5 maart, bespreekt Siebe Keulen, lid van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten deze kansen en bedreigingen van ons winkelbestand met u. De avond begint om 19.30 uur en u wordt uitgenodigd in het Dalton Lyceum aan de Zichtwei 1. In het kader van de ontwikkeling van een nieuw Centrumplan lijkt het zinnig om met elkaar te discussiëren over het gewenste winkelaanbod. Maar niet alleen daarover, ook in Carnisse Veste wordt meer leegstand gevreesd. De heer Keulen zal het standpunt van de PvdA-Statenfractie toelichten, waarna de aanwezigen hem en onze fractiespecialist in de Gemeenteraad, de heer Ed Mol, met vragen kunnen bestoken. Graag tot ziens op 5 maart.

 

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard