15 februari 2014

CONGRES PvdA IN BREDA

Plonie Rooimans en Gerard Brussaard bezochten het PvdA congres in Breda. In de ochtend werden enkele veranderingen in het huishoudelijk reglement aan de leden voorgelegd.

Hans Spekman herdacht de overleden kamerleden en hoewel geen partijlid het trieste overlijden van  Els Borst.

Afscheid werd genomen van Co Verdaas die in de pauze optrad met zijn band.

Spekman 15022014Verdaas

 

’s Middags werd het verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen vastgesteld.

Hans Spekman sloot het congres af met een toespraak.