Door Raymond van Praag op 25 februari 2014

Column van Raymond van Praag februari 2014: Onze prachtige polders

Deze raadsperiode heeft voor twee belangrijke polders in Albrandswaard belangrijke besluiten opgeleverd. Zowel de Polder Albrandswaard als de Kyvelanden blijven ook in de toekomst agrarische activiteiten de basis. Daarnaast worden voor beide polders samen met betrokken agrariërs en werkgroepen van bewoners plannen ontwikkeld om de aantrekkelijkheid van de polders verder te verbeteren. Dat is vooral belangrijk om deze polders ook in de toekomst te vrijwaren van andere activiteiten zoals woningbouw.

In het Buijtenland van Rhoon is zelfs in de wet geregeld dat er geen woningbouwplannen kunnen komen. Dat is voor Albrandswaard enorm van belang maar de wet is er tot nu toe van uit gegaan dat dit gebied beschermd dient te worden door het agrarisch landschap te transformeren tot natuur- en recreatiegebied. Agrariërs die in het gebied willen blijven ondernemen zijn min of meer recht tegenover organisaties komen te staan die voor natuurwaarden gaan.

Aan die tegenstelling lijkt nu een einde te komen. Gesteund door de vele duizenden handtekeningen die onder de petitie van de polderkinderen zijn gezet, maar ook niet zonder gezonde dosis realiteitszin hebben de boeren zelf een plan laten maken door de Vereniging Cultuurlandschap uit Wageningen. Dit plan verenigt beide werelden in zich: als het gaat om natuurwaarden is de lat hoog gelegd op een manier die past bij de eigenheid van het gebied; en als het gaat om de agrarische activiteiten is gezocht naar manieren om ook die toekomst te geven in Rhoon.

Het plan is tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode aan de gemeenteraad van Albrandswaard gepresenteerd. De raad heeft zijn enthousiasme over dit plan uitgesproken door op de zelfde avond nog een motie aan te nemen waarin dit plan als basis voor het verder uitwerken van de polderplannen wordt genomen. Een logisch vervolg op de zoektocht van de politiek om natuur en boeren bij elkaar te brengen en tegenstellingen te overbruggen. Het plan van Cultuurlandschap vraagt veel van beide partijen maar biedt ook ruim perspectief voor een toekomst in Rhoon.

Raymond van Praag

Raymond van Praag

Lange Zantelweg 1 3171AM Poortugaal    

Meer over Raymond van Praag