Door Raymond van Praag op 13 december 2013

Column Raymond van Praag december 2013: woon-duur

De armoede in Nederland is sinds de start van de recessie flink toegenomen. Woningbouwverenigingen geven het signaal af dat het aantal mensen dat moeite heeft op tijd hun huur te voldoen, aan het toenemen is. De bestedingen bij de detailhandel blijven achter op voorgaande jaren. We moeten niet in de val trappen dat we denken dat Albrandswaard deze problematiek niet kent, omdat het gemiddeld gezien een redelijk welvarende gemeente is. Ook in onze gemeente krijgen steeds meer mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Onder die groep bevindt zich ook een groot aantal zelfstandig ondernemers, in afwachting van een aantrekkende markt.

De BAR-gemeenten en Rotterdam hebben met onze woningbouwverenigingen afgesproken de komende tijd meer aandacht te besteden aan de stijging van de woonlasten. Daar wordt dan niet alleen de huur mee bedoeld, maar de optelsom waar onder andere ook de energierekening, de zorgpolis en de gemeentelijke belastingen bij horen. Zelfs in de categorie sociale huurwoningen stijgt het aantal woningen dat voor een aantal mensen feitelijk te duur is gezien hun inkomen. En daardoor kunnen mensen enorm in de problemen komen. Het is dus ontzettend belangrijk dat de voorraad sociale huurwoningen in onze gemeente niet alleen in aantal gelijk blijft, maar ook betaalbaar.

Het is niet realistisch om te verwachten dat nieuwe huurwoningen zullen worden gebouwd. Dat lijkt ook niet nodig, het gaat vooral om de betaalbaarheid van de woningen die er al zijn. We werken wel aan mogelijkheden voor goedkopere koopwoningen, die met name voor starters aantrekkelijk kunnen zijn.

Aandacht voor de woonlasten alleen is natuurlijk niet voldoende. We willen op korte termijn afspreken welke maatregelen wij gezamenlijk zouden kunnen nemen om de bereikbaarheid en de betaalbaarheid van onze woningen te kunnen verbeteren. Ook uw suggesties zijn daarbij van harte welkom, via r.v.praag@albrandswaard.nl of twitter.com/RaymondvanPraag.

Raymond van Praag

Raymond van Praag

Lange Zantelweg 1 3171AM Poortugaal    

Meer over Raymond van Praag