Door Gerard Brussaard op 18 december 2015

Coalitieonderhandelingen (4)

Op maandag 23 november 2015 werd na onderhandelingen het coalitiedocument door de partijen ondertekend.

Het coalitiedocument kunt u downloaded door hier te klikken.

Op donderdag 26 november 2015 is het nieuwe college geinstalleerd.

Het college bestaat uit:

  1. Marco Goedkenegt    –    VVD      Ruimtelijke ordening en  Economie
  2. Maret Rombout         –    EVA       Educatie, Sport en Sociaal domein
  3. Hans van der Graaff  –    PvdA     Financiën  en Participatie
  4. Jacqueline de Leeuwe –   NAP     Buitenruimte en Wonen

Raymond van Praag werd in dezelfde raadsvergadering geïnstalleerd als raadslid.

 

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard