Door Gerard Brussaard op 8 oktober 2013

Centrumontwikkeling Rhoon (1)

De Centrumontwikkeling in Rhoon is verschillende keren in de gemeenteraad behandeld. Door de wethouder is in de raadsvergadering van 15 juli 2013 voorgesteld om het pand van Greveling, Dorpsdijk 106, te kopen en te slopen en op deze locatie een kleine ontwikkeling toe te staan.

Door het burgerinitiatief OnsRhoon is in mei 2013 een initiatief voorstel ingediend. Dit initiatief voorstel gaat ook uit van koop en sloop van het pand Greveling zonder herbouw. De herbouw zou plaatsvinden op de locatie Bouman.

Door de PvdA-fractie is samen met het CDA en EVA een amendement op het college-voorstel ingediend.

Het amendement houdt in dat er een onderzoek gedaan wordt naar:

  1. eenrichtingsverkeer op het J. Louwwerensplein;
  2. brede stoepen;
  3. extra parkeer mogelijkheden;
  4. realisatie van extra parkeerplaatsen in de directe omgeving van de Julianastraat / Louwerensplein;
  5. realisatie van een laad- en losplaats in Rhoon-Dorp en uitbreiding van mogelijkheden op bestaande laad- en losvoorzieningen hierin mee te nemen.

Verder wordt in het amendement voorgesteld om de regie te nemen in de verdere ontwikkeling rond het Louwerensplein.

Het college-voorstel en het amendement  is met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard