Door Gerard Brussaard op 18 december 2013

Centrum Ontwikkeling Rhoon (3)

Op 16 december 2013 heeft de PvdA  ingestemd met het voorstel om  kredieten beschikbaar te stellen voor de inrichting van het centrum van Rhoon. Het krediet van € 1,3 mln wordt gebruikt voor de inrichting van de Dorpsdijk, Werkersdijk, Louwerensplein en Julianastraat. Door de Stadsregio is hiervoor een subsidie van € 508.000,- toegezegd. De werkzaamheden dienen wel  binnen anderhalf jaar te zijn afgerond.

Tot 1 maart 2014 zullen er diverse onderzoeken plaatsvinden;

  • extra langparkeerplaatsen op de locatie Bouman (parkeergarage ) of Dorpsdijk 131. Maximale bijdrage € 400.000,-
  • invoering van een  Blauwe zone.
  • Verbinding Sibeliusstraat – Dorpsdijk ter hoogte van Dorpsdijk 147/149

Het voorstel is met stemmen van NAP en VVD tegen aangenomen.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard