Door Gerard Brussaard op 31 mei 2015

Boerderij Verhoef Poortugaal

Door de Stichting Thuishoeve is een voorlopige koopovereenkomst voor de koop van Boerderij Verhoef aan de Kerkstraat te Poortugaal afgesloten.

Raadslid Plonie Rooimans heeft op een informatieavond op 12 mei 2015  haar steun betuigd aan het initiatief. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor behoud van de boerderij.

De Stichting Thuishoeve wil op de locatie vane  boerderij Verhoef een multifunctionele zorgboerderij vestigen. Men wil zich speciaal inzetten voor gezinnen die geconfronteerd worden met een uithuisplaatsing, maar wil ook juist aandacht besteden aan het versterken van gezinnen.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard