Door Plonie Rooimans op 11 februari 2014

Bezoek kamerleden (2)

Op 10 februari 2014 bezochten de kamerleden Albert de Vries en Lutz Jacobi de polders in Rhoon.

Op de boerderij van Ardjan Vos werden de alternatieve plannen voor het Buytenland  die door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in samenwerking met de boeren zijn gemaakt toegelicht.

Dit alternatieve plan voorziet in het behalen van hoge natuurwaarden in het gebied maar levert ook mogelijkheden op om agrarische bedrijvigheid in het gebied voort te zetten.

Het plan dat is opgesteld door de Vereniging Cultuurlandschap waaraan ook het Louis Bolkinstituut en de Rotterdamse stedenbouwkundige Adriaan Geuze hebben meegewerkt: “Die heren en dames kunnen laten zien dat het ook anders kan en kunnen dat ook onderbouwen. Zo wordt veel beter duidelijk wat er wel werkt en wat er niet gaat werken in dit poldergebied. Dat is de winst van de betrokkenheid van deze deskundigen”.

De PvdA’ers waren zeer te spreken over het plan. Lutz Jacobi: “Het wordt hoog tijd dat er in Rhoon minder in tegenstellingen tussen natuur en agrarisch beheer wordt gedacht. Natuur en landbouw moeten elkaar niet bestrijden maar versterken”.

IMG_3595 Jaap Dirkmaat, lichte de alternatieve plannen toe.

 

IMG_3593IMG_3598 IMG_3599

 

De kamerleden luisterden vol belangstelling naar de uitleg over de plannen. De kamerleden hadden ook nog enkele  nuttige tips om draagvlak – met name bij de overheid- te krijgen. Ze waren onder de indruk van de invulling natuur .

Na afloop werd een rondtocht door het Buytenland gemaakt nadat eerst kennis werd gemaakt met het bedrijf van Adjan Vos.

Raadslid Plonie Rooimans over het plan:

“In dit plan zie je dat iedereen moet wennen aan dat het anders wordt dan iedereen een tijd geleden dacht. Dat geldt voor de boeren maar ook voor de natuurorganisaties. Als iedereen vast blijft houden aan de ideeën van 10 jaar geleden, komen we nergens”.

IMG_3612 IMG_3607 IMG_3617

Plonie Rooimans

Plonie Rooimans

De Warnaar 51 3171EN Poortugaal  Waarom  kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De afgelopen raadsperiode heb ik de onderwerpen waar mijn interesse en gevoel liggen als positief ervaren en heb ik invulling kunnen geven hoe wij als fractie in de samenleving staan.  Al jaren volg ik de ontwikkelingen in de polders van Rhoon, die nog steeds

Meer over Plonie Rooimans