Door Gerard Brussaard op 31 mei 2016

Beraad & Advies Welzijn 30 mei 2016

Op de agenda stonden de begroting 2017 en jaarrekening van diverse regeling: Veiligheidsregie, Samenwerkingsverband Vastgoedheffing en Waardebepaling (SVHW), GR Jeugdhulp en GGD Rotterdam Rijnmond.

De Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 werd besproken. De verordening is de vervanging van de Verordening Maatschappelijke Participatie Albrandswaard 2012. De kaders voor deze verordening zijn in december 2015 vastgesteld. Nieuw is dat er voor minima een zogenaamd kindpakket wordt georganiseerd. Hierdoor wordt het voor minima mogelijk gemaakt  om deel te nemen aan sport, cultuur, cursussen, aanschaf computer, etc.  De Fractie PvdA kan instemmen met de verordening.

Het Beleidsplan schulddienstverlening Albrandswaard 2016 – 2019 is besproken. De schulddienstverlening is nu ook van toepassing voor zelfstandigen. De fractie PvdA kan instemmen met het beleidsplan.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard