Door Gerard Brussaard op 1 juni 2016

Beraad & Advies ruimte 1 juni 2016

Op voorstel wordt de reactie op de begroting  2017 Natuur en Recreatieschap IJsselmonde aangescherpt. De aanscherping houdt in dat ook in de toekomst het onderhoud van het gebied  gewaarborgd blijft.

Een begeleidingscommissie heeft gekeken naar de huisvesting van het gemeentehuis. Het huurcontract  aan de Hofhoek loopt in 2018 af. De begeleidingscommissie adviseert te kiezen tussen de huidige locatie Hofhoek of nieuwbouw bij de sporthal Rhoon.  De PvdA kiest voor de locatie bij de Sporthal Rhoon.

In september 2016 wordt door de gemeenteraad de locatie bepaald.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard