Door Hans van der Graaff op 22 mei 2013

BAR samenwerking (2)

Op 13 mei 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling BAR-samenwerking.  De fractie van dePvdA stemde tegen.

Ik heb een amendement ingediend waarin gevraagd werd om de Gemeenteraad de Gemeenschappelijke regeling te laten aangaan in plaats van het College.

Ik vind dat er een heldere en duidelijke politieke dekking en borging moet zijn. Deze kan gegeven worden als de Gemeenteraad de  Gemeenschappelijke regeling aangaat.

De samenwerking tussen de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk middels deze Gemeenschappelijke Regeling vind ik uitstekend.

Het gaat mij alleen om  wie het college of de gemeenteraad deze Gemeenschappelijke Regeling aangaat.